mijn logo

Joop van Staalduinen

mijn pasfoto Business Analist

Woonplaats: -- -- -- -- --
m: -- -- -- -- --
e: -- -- -- -- --
in: linkedin.com/in/joopvanstaalduinen
w: www.ordinavisionworks.nl

Profiel

Joop is leergierig en heeft sterke analytische vaardigheden: in staat om snel inzicht te verwerven in de situatie, door te dringen tot de kern van de zaak en informatie op relevantie in te schatten. Hij voelt zich op zijn plaats tussen de IT-gerichte mensen en de business gerichte mensen binnen een organisatie: het maken van de vertaalslag tussen beide werelden.
Voor het slagen van een project heeft Joop het belang ervaren dat de bedrijfsdoelstellingen, de bedrijfscultuur en het ontwerp van de bedrijfsprocessen en informatievoorziening op elkaar zijn afgestemd. In zijn dagelijkse werk houdt Joop hier rekening mee door verschillende belanghebbende zo vroeg mogelijk te betrekken bij het (her)ontwerp van de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening.

Opleidingen & Certificering

Joop studeerde Telematica aan de Hogeschool van Utrecht en Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Joop is gecertificeerd voor de TOGAF 9 Foundation en Agile Foundation.
agile-logo togaf-logo

Competentie

Kennis Ervaring Specialisaties
  • Basisregistraties
  • E-overheid
  • 'Alignment' van proces en informatievoorziening
  • Kadaster
  • Belastingdienst
  • Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
  • Business Process Management (BPM)
  • Proces- en Informatiearchitectuur
  • Geo-informatie
"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough." -Albert Einstein

Ervaring

Kadaster – Productowner BRK Dataservice kadaster-logo
De BRK Dataservice (BDS) stelt gegevens uit de Basisregistratie Kadaster beschikbaar aan informatiediensten van het Kadaster, zoals online producten voor particulieren en het notariaat. Als productowner is Joop verantwoordelijk voor het afstemmen en prioriteren van de gewenste functionaliteit van BDS met belanghebbenden binnen en buiten het vernieuwingsprogramma. De gerealiseerde functionaliteit wordt periodiek in een gezamenlijke demo gepresenteerd aan de belanghebbenden.

Kadaster – Marktintroductie BRK Levering kadaster-logo
Als productspecialist van BRK Levering is Joop betrokken bij de introductie van BRK Levering aan afnemers, zoals de Belastingdienst, provincies, gemeenten en hun softwareleveranciers. Bij klantdagen heeft Joop presentaties gegeven, workshops begeleid en vragen beantwoord. Hierbij komt niet alleen het informatieproduct BRK Levering aan bod, maar de gehele keten van kadastrale inwinning, het stelsel van basisregistraties tot de gezamenlijke aansluitvoorzieningen.

Kadaster – Informatieproducten BRK Levering kadaster-logo
Sinds de start van het project is Joop als business analist betrokken bij de ontwikkeling van BRK Levering. Tijdens de Proof of Concept heeft Joop nauw samengewerkt met de product owner, de applicatie architect en de domeinarchitecten. De resultaten uit de POC hebben geleid tot de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van BRK Levering. Ook heeft Joop een belangrijke bijdrage geleverd aan de vaststelling van het Infomatiemodel Kadaster (IMKAD), het bijbehorende metamodel en de XML Schema generator (Imvertor).

Belastingdienst – Vooraf ingevulde aangifte belastingdienst-logo
Het ontwerp van de gehele procesketen, inclusief ondersteunende processen en de bijbehorende informatievoorziening, is gereed. Het project bevindt zich in de afbouwfase, en de activiteiten worden overgedragen aan de lijnorganisatie (B/CA Massale processen).

Referentie

Beschikbaar op aanvraag.